Preliminär årsredovisning

Då det är oroliga tider har kassören försökt ordna årsredovisningen för 2022 så fort som möjligt. Den finns nu publicerad bland dokumenten.

Glädjande nog så har vi med hjälp av avgiftshöjningen förra året, elstödet och tillgångar i den ”yttre reparationsfonden” lyckats vända det balanserade resultatet från ganska mycket minus till plus och föreningen är nu åter i balans. Enligt den föreslagna årsredovisningen finns det cirka 1.46Mkr i ”yttre reparationsfond” vid starten av 2023.

Föreningen har ett lån som förfaller i mitten av maj (cirka 7Mkr). Vi vet ännu inte exakt hur ränteläget ser ut då men förhoppningen är att avgiftshöjningen som gjordes i början på året (5%) ska vara tillräcklig. Om inga oförutsedda händelser inträffar så hoppas vi att inga ytterligare höjningar ska behöva göras under 2022.

Alla större arbeten och ingrepp som inte är absolut nödvändiga sätts på paus tills världsläget blivit stabilare och det enklare går att planera föreningens ekonomi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait