Informationsbrev 16/12-22

Hej medlem i BRF Gärdet!
Den 10/12 hade vi julfest i föreningslokalen. Det blev en lyckad tillställning med 28st deltagare från hela området. Gunila Melander i port 2I lagade all mat och får nu vila upp sig ordentligt! Tack så mycket! 

Nästa tillställning blir till sommaren i någon form och då hoppas vi få träffa fler av alla er nya medlemmar i föreningen!

Som tidigare informerats så kommer avgiften att höjas med 5% från och med nästa månads avi. Detta beror främst på det höjda ränteläget. I nuläget är det svårt att sia om framtiden så ytterligare höjningar kan komma att bli aktuellt senare under året.

Avgiften för p-plats utan el höjs till 150kr/månad. Gäller från 1 februari.

Avgiften för p-plats med el kommer höjas till 200kr i fast avgift + en schablonuträkning av förbrukningen. Kostnaden för förbrukningen debiteras månaden efter.

Schablonen tas fram på följande vis:
Vi har monterat en elmätare på fastighetsskötarens el-stolpe. Den förbrukningen han har kommer sedan debiteras alla. Hittills har förbrukningen legat på cirka 2.5 kWh/dag. Cirka 75 kWh/månad. Med reservation för att detta kan variera en aning.

Som jämförelse så har snittpriset för el sista tre månaderna varit 2.91kr/kWh. Det skulle innebära en månadskostnad på 200kr+218kr= 418kr/månad för en p-plats med el.

Den som pga. detta inte vill använda elen på sin p-plats kan höra av sig till Dick så pluggas eluttaget. Man får då behålla sin plats och betala 150kr/månad.

Dick nås på telefonnummer: 070-6979961

Dessa två alternativ är de enda möjligheterna vi kan erbjuda i nuläget, då det blir en allt för hög kostnad att installera individuella elmätare på varje stolpe.

Detta gäller från och med 1 januari.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait