Styrelsen (och andra förtroendevalda)

Så här arbetar styrelsen i BRF Gärdet för närvarande och du får bäst svar på din fråga från respektive ansvarig:

Vicevärd – ansvarig för allt som rör fastigheten. Till exempel: nycklar, plogning, gräsklippning, reparationer på gemensamhetsytor och så vidare. Fastighetsgruppen består i nuläget av fyra medlemmar, där Dick basar.

Medlemsgruppen – ansvarig för frågor om köp och sälj, pantbrev, andrahandsuthyrning, parkeringar och liknande frågor. Ansvarar också för registerhållning av ovan i datorprogrammet samt ”Öppet kontor” en gång per månad. MariAnne är ansvarig för denna grupp.

Kassör – sköter betalning av våra räkningar och löner, samt ansvarar för dessa papper och att de kommer till redovisningsbyrån. Har tillsammans med ordförande tillgång till bankkonton och myndigheter och ser till att detta blir gjort. De flesta av dina svar bör kunna ges av bland annat kassören.

Ordförande – sammankallande och ytterst ansvarig. Ser till att allt ovan fungerar på bästa möjliga vis och hjälper till när behövs. Utslagsröst på beslutsfattande möten.

Så här konstituerade sig de valda ledamöterna efter föreningsstämman 2023:

Ordförande:
Marting Engqvist (2B)
ordf@brfgardet.info
073-935 97 17

Ledamot, vicevärd och ansvarig för fastighetsskötsel:
Dick Forslund (2D)
vicev@brfgardet.info
070-697 99 61

Sekreterare och ansvarig för medlemsgruppen:
MariAnne Eriksson (2H)
medlem@brfgardet.info
076-861 36 69

Kassör och vice ordförande:
David Holmström (2C)
ekonomi@brfgardet.info
0708-53 55 89

Ledamot:
Anna Lindén, 2P

Suppleant:
Lena Eriksson (2L)

Suppleant:
Gunilla Hellström (2M)

Valberedning:
Oscar Rosendahl, sammankallande (2K)
Veronica Backlund(2L)

Revisorer:
Michael Kronoström (2V)
Monica Lyman (2R)