Styrelsen

Så här arbetar styrelsen i BRF Gärdet för närvarande och du får bäst svar på din fråga från respektive ansvarig:

Vicevärd – ansvarig för allt som rör fastigheten. Till exempel: nycklar, plogning, gräsklippning, reparationer på gemensamhetsytor och så vidare. Fastighetsgruppen består i nuläget av fyra medlemmar, där Dick basar.

Medlemsgruppen – ansvarig för frågor om köp och sälj, pantbrev, andrahandsuthyrning, parkeringar och liknande frågor. Ansvarar också för registerhållning av ovan i datorprogrammet samt ”Öppet kontor” en gång per månad. MariAnne är bas med Linnea som ansvarig för IT, såsom register, elavläsning och debitering. Lena och Gunilla ingår också i gruppen. Denna grupp har svar på det mesta.

Kassör – sköter betalning av våra räkningar och löner, samt ansvarar för dessa papper och att de kommer till redovisningsbyrån. Har tillsammans med ordförande tillgång till bankkonton och myndigheter och ser till att detta blir gjort. De flesta av dina svar bör kunna ges av annan än kassören.

Sällskapsgruppen – en nystartad grupp som ska försöka hålla äldre och rörelsehindrade i föreningen aktiverade. Hitta på aktiviteter och göra hembesök. Umgås och hjälpa till om det skulle behövas. Gruppen är i sin linda. Lena och Gunilla är ansvariga.

Ordförande – sammankallande och ytterst ansvarig. Ser till att allt ovan fungerar på bästa möjliga vis och hjälper till när behövs. Utslagsröst på beslutsfattande möten.

Detta är styrelsen vald av föreningsstämman 2018:

Ordförande:
David Holmström (2C)
ordf@brfgardet.info
0708-53 55 89

Vicevärd, vice ordförande och ledamot:
Dick Forslund (2D)
vicev@brfgardet.info
070-697 99 61

Sammankallande för medlemsgruppen och ledamot:
MariAnne Eriksson (2H)
medlem@brfgardet.info
076-861 36 39

Del av medlemsgruppen och drivande i IT och digitalt arbete, samt suppleant:
Linnea Nilsson (2O)
medlem@brfgardet.info
076-317 87 82

Kassör och ledamot:
Calle Söderman (2H)
ekonomi@brfgardet.info
0704-955 380

Sällskapsgruppen, del av medlemsgruppen och ledamot:
Lena Eriksson (2L)
styrelsen@brfgardet.info
073-268 14 46

Sällskapsgruppen, del av medlemsgruppen och suppleant:
Gunilla Hellström (2M)
styrelsen@brfgardet.info
0733-83 72 49