Styrelsen

Detta är styrelsen 2018, vald av föreningsstämman:

Ordförande: David Holmström (2C) ordf@brfgardet.info 0708-53 55 89

Vicevärd, vice ordförande och ledamot: Dick Forslund (2D) vicev@brfgardet.info 070-697 99 61

Sammankallande för medlemsgruppen och ledamot: MariAnne Eriksson (2H) medlem@brfgardet.info 076-861 36 39

Del av medlemsgruppen och drivande i IT och digitalt arbete, samt suppleant: Linnea Nilsson (2O) medlem@brfgardet.info 076-317 87 82

Kassör och ledamot: Calle Söderman (2H) ekonomi@brfgardet.info 0704-955 380

Del av medlemsgruppen och ledamot: Lena Eriksson (2L) styrelsen@brfgardet.info 073-268 14 46

Del av medlemsgruppen och suppleant: Gunilla Hellström (2M) styrelsen@brfgardet.info 0733-83 72 49